Şapka takmadığı için asılan Şalcı Şöhret bacı

24 Kasım 1925 tarihinde Erzurum’da şapka kanuna karşı bir gösteri yapıldı. Bu gösteri kısa sürede fakir halkın isyanına paralel olarak olarak büyüdü. Büyüdü dediğimize bakmayın fakirin isyanından ne çıkar en fazla olacaklar telgrafın tellerini koparmak ve Valiliği taşa tutmaktan ibaretti. Cumhuriyetin anlı şanlı valisinin telgrafının telleri kesilir, konağının camları kırılır da vali bey sessiz mi kalır? Tabii ki kalmaz ve hemen kalabalığın karşısına bir manga asker çıkarır; atış serbesttir. İlk kurşunlarla yere üç cansız beden serilir ve zaten bu elinde taştan başka hiçbir kuvvet bulunmayan halkı dağıtmaya yetecektir, yetmiştir!

Halk dağılmış dağılmasına da iki saat kadar süren bu “kıyam” için Vali paşa öfkelidir. Bu cahil halka bir ders vermek elzemdir. Derhal Tatar Hasan paşayla kafa kafaya verip “kıyamı bastırma” kararına varırlar. Muhbirlerin büyük hizmetiyle tespit edilen isyancılar bir bir evlerinden alınırlar. İşte bu evden alınan isyancılardan biri de yetimleri için şal örüp çarşıda satmaktan başka bir derdi olmayan, o gün valilik önüne de evlatlarını merak edip gelen bulamayınca ve ahvalin şiddetini görünce celallenip hiddetle bağıran Şöhret bacıdır.

Şöhret bacı kocası öldüğü için yetimlerine bakmak zorunda kalan bir Anadolu kadınıdır ve evet kafasına şapka geçirmemiş bir suçludur(!) İşte bu suçlu için istiklal mahkemesi derhal kurulmuş, hukuk ve insan hakları dehası Tatar Hasan paşa Cumhuriyet kıyımları rekorlar kitabına girecek bir hızla 22 erkekle birlikte Şalcı Şöhret bacının da idamına karar vermiş ve hemen ertesi günlerde de bu idamları infaz ettirmiştir. İnfaz ettirirken cinsiyeti halk tarafından anlaşılmasın diye başına beyaz bir un çuvalı geçirilmiş ve son nefesine kadar bu namussuz düzene karşı elinde bulunan tek silahını kullanmaktan geri durmamış durmadan sövmüştür.

Bir kesimin iftihar ettiği inkılap tarihinin günümüze gelen yolları hep böyle taşlarla döşeli.

AO! – Özel